Doe mee

‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten participatie luchtvaart

 

Start inspraak planmilieueffectrapportage (planMER) Luchtvaartnota 2020-2050

Welke onderwerpen komen aan bod in de planMER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De planMER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kan iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven. Wilt u uw mening geven over de NRD? Dan kunt u tussen 20 maart tot en met 16 april een zienswijze indienen op de website PlatformParticipatie.nl.

Lees verder in de Leeswijzer bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050.

Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari 2019 kon u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kon u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >

Afgeronde projecten

 

9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt. Lees verder op de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}