Doe mee

Uw mening en ideeën zijn belangrijk. Daarom zoekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Zodat plannen en beslissingen van de overheid zo goed mogelijk passen bij wensen van de samenleving. ‘Doe mee’ geeft een overzicht van activiteiten en opvattingen over luchtvaart in Nederland.

Lopende projecten participatie luchtvaart

9 luchtvaartgesprekken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland. Bij de gesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig.  Van de totale opbrengst is een analyse gemaakt.

Tijdens de Luchtvaartdag op 8 december 2018 en via deze website kon iedereen tot en met 31 januari 2019 de voorlopige analyse aanvullen. Aanvullende belangen en issues worden geanonimiseerd toegevoegd aan de definitieve analyse van de luchtvaartgesprekken . Via deze website houdt IenW u op de hoogte. De eindopbrengst gebruikt de minister in de voorbereiding van de Luchtvaartnota 2020-2050 en de Luchtruimherzienin. Lees meer via de pagina Opbrengst van de luchtvaartgesprekken.

Zienswijzenprocedure Lelystad Airport

Van 11 januari tot en met 21 februari kunt u reageren op wijzigingen van het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. Zo legt het besluit het maximaal aantal van 45.000 vliegbewegingen vast. In deze zienswijzenperiode kunt u ook reageren op de geactualiseerde milieueffectrapportage (MER) bij het besluit. Lees meer >

Documenten participatie luchtvaart

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Documenten participatie luchtvaart","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"7","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"20","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"178397"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":true,"showAuthor":false,"showDate":false,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}