Regionale luchthavens

Nederland heeft een groot aantal luchthavens. Regionale luchthavens van nationale betekenis zijn Groningen Airport Eelde, Lelystad Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport. Eindhoven Airport maakt gebruik van de militaire luchthaven Eindhoven.

 Ga direct naar ...

Luchthavens van nationale betekenis

Voor luchthavens van nationale betekenis stelt de rijksoverheid luchthavenbesluiten vast. In deze besluiten staan regels waaraan de luchthavens, luchtverkeersleiding en de gebruikers zich moeten houden. Bijvoorbeeld de openingstijden van de luchthaven en de grenzen voor geluid (gebruiksruimte). Het gaat om de luchthavens:

 • Groningen Airport Eelde
 • Lelystad Airport
 • Maastricht Aachen Airport
 • Rotterdam The Hague Airport

Vliegbasis Eindhoven is een militaire luchthaven. Daarvan mag Eindhoven Airport voor de burgerluchtvaart gebruik maken. Het ministerie van Defensie is het bevoegd gezag voor de militaire luchthavens. Voor Eindhoven Airport is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), naast het ministerie van Defensie, het medebevoegd gezag.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de beveiliging van luchthavens tegen terrorisme en criminaliteit. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de naleving van veiligheid- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart.

In 2020 is de Luchtvaartnota 2020 – 2050 verschenen. Daarin staat onder meer hoe de belangrijke regionale luchthavens zich in de toekomst kunnen ontwikkelen.

 

Luchthavens van regionale betekenis

Provincies zijn verantwoordelijk voor de luchthavens van regionale betekenis. Het gaat om kleine luchthavens voor gemotoriseerd vliegverkeer, sportvliegvelden en heliplatforms. De provincies bepalen met een luchthavenregeling of luchthavenbesluit onder meer de gebruiksruimte en de openingstijden van een luchthaven. In andere gevallen moet de provincie een luchthavenregeling opstellen.

Overlegplatforms regionale luchthavens

Alle luchthavens met een luchthavenbesluit hebben overlegplatforms waar belanghebbenden elkaar spreken over het gebruik van de luchthavens. Bij de burgerluchthavens zijn dit Commissies Regionaal Overleg (CRO). Bij militaire luchthavens zijn dit Commissies Overleg en Voorlichting Milieu (COVM). Bij Eindhoven Airport wordt het Luchthaven Eindhoven Overleg (LEO) opgericht voor  Eindhoven Airport en de militaire Vliegbasis Eindhoven. Het LEO bestaat uit een breed overleg, de Brede Overlegtafel, met daarnaast twee kamers: de civiele kamer ‘Ontwikkeling Eindhoven Airport’ en de militaire kamer ‘Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM) Eindhoven’.

 

Eindhoven Airport (EA)

Voor de burgerluchtvaart mag Eindhoven Airport gebruik maken van de militaire luchthaven Vliegbasis Eindhoven. De exploitant van het burgerdeel is Eindhoven Airport NV. De aandeelhouders zijn de Schiphol Group, provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven. Voor burgerluchtvaart is Eindhoven Airport elke dag open van 07.00 tot 23.00 uur. Landend vliegverkeer kan tot 24.00 uur terecht, met een maximum van 4 landingen per dag. Vanaf 25 oktober 2020 zijn geplande landende vluchten na 23.00 uur niet meer toegestaan. Voor 2020 en 2021 is het aantal vliegtuigbewegingen per jaar begrensd op 41.500. Dit is vastgelegd in een vergunning voor burgermedegebruik. Op basis van deze vergunning mag Eindhoven Airport gebruik maken van de Vliegbasis Eindhoven. De vergunning geldt tot en met 31 december 2021.

Uitwerking van Proefcasus Eindhoven Airport

De rijksoverheid en regio willen bedrijven, bewoners en maatschappelijke organisaties nauw betrekken bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport. De partijen willen een betere balans vinden tussen economische groei en de belasting van de leefomgeving rond de luchthaven. Eindhoven Airport is daarmee een proeftuin voor de toekomstige luchtvaart in heel Nederland.

Oud-staatssecretaris Pieter van Geel leidde deze Proefcasus Eindhoven Airport over de toekomstige ontwikkeling van Eindhoven Airport tussen 2020 en 2030. Hij heeft in april 2019 de minister van IenW hierover geadviseerd. Lees het advies Opnieuw verbonden (pdf).  IenW gebruikt het advies ook bij het opstellen van de Luchtvaartnota 2020–2050.

Op 6 september 2019 hebben de minister van IenW mede en de staatssecretaris van Defensie aan de Tweede Kamer een inhoudelijke reactie op het advies aangeboden en zijn voor de uitvoering van het advies (5 speerpunten) door de rijksoverheid en de regio afspraken gemaakt.

In de brief aan de Tweede Kamer van 27 juli 2020 een update gegeven voor twee speerpunten: de nieuwe permanente overlegstructuur en het nieuwe sturingsmodel voor geluid.

Lees verder over de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport op de website Samenopdehoogte.nl.

 

Groningen Airport Eelde (GAE)

Groningen Airport Eelde richt zich op vakantiegangers en het bedrijfsleven in het noorden. De luchthaven is open van maandag tot en met vrijdag van 6.30 tot 23.00 uur. In het weekend en op feestdagen is GAE open van 7.30 tot 23.00 uur. Het vliegverkeer bestaat onder meer uit:

 • charter- en lijnvluchten;
 • privévluchten met kleine vliegtuigen;
 • lesvluchten van de KLM Flight Academy;
 • medische vluchten met donororganen;
 • vluchten van de traumahelikopter van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

De luchthaven wil het testen van drones binnen het luchthavengebied mogelijk maken.

Ontwikkeling Groningen Airport Eelde

Voor de ontwikkeling van de regio moet er worden geïnvesteerd in GAE, zo vinden de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe, Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen. Daarvoor wil de luchthaven in 2019 een luchthavenbesluit aanvragen. Dit moet leiden tot ruimere openingstijden en meer groot commercieel vliegverkeer. Bij de aanvraag hoort ook een milieueffectrapportage. Wat in het rapport wordt onderzocht, staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Nadat de aanvraag is gedaan beoordeelt de minister, gekoppeld aan de Luchtvaartnota, deze aanvraag voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Alle informatie over de procedure van de (voorgenomen) aanvraag van het Groningen Airport Eelde luchthavenbesluit zijn te vinden op de website Platformparticipatie.nl.

Lees verder over ontwikkelingen rond GAE op de website van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

 

Lelystad Airport (LA)

Ook Lelystad Airport is een luchthaven van nationale betekenis. Lees meer over de ontwikkeling van Lelystad Airport op de themapagina van deze website.

 

Maastricht Aachen Airport (MAA)

Maastricht Aachen Airport richt zich op vrachtvervoer en passagiers. De luchthaven is elke dag open van 06.00 tot 23.00 uur en in uitzonderingssituaties tot 24.00 uur. In 2014 nam de provincie Limburg de luchthaven over van een private partij. De provincie is eigenaar van de publieke luchthaveninfrastructuur en verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud ervan. De exploitatie van de luchthaven is door de provincie via een concessie uitgegeven aan een marktpartij. De provincie investeert in de verdere ontwikkeling van de luchthaven.

Ontwikkeling Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg en de luchthavenexploitant willen in 2024 jaarlijks 700.000 passagiers en 250.000 ton luchtvracht op MAA verwerken. Dat zijn ongeveer 25.500 vliegbewegingen per jaar. Om dat mogelijk te maken vroeg MAA in 2016 een luchthavenbesluit aan. De procedure van het luchthavenbesluit is gestopt in december 2018 op verzoek van de provincie. Reden was dat de luchthaven zich de afgelopen jaren heel anders ontwikkelde dan eerder werd voorzien. MAA bereidt daarom een nieuwe aanvraag voor een luchthavenbesluit voor.

Lees verder over ontwikkelingen rond MAA op de website van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Maastricht.

 

Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Rotterdam The Hague Airport is bedoeld voor zakelijk verkeer in de regio en toeristisch vliegverkeer. Bij calamiteiten is de luchthaven ook de uitwijkmogelijkheid voor Schiphol. De luchthaven is  eigendom van de Schiphol Group. RTHA is 24 uur per dag open. Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt een nachtregime. De luchthaven is dan alleen open voor bijvoorbeeld:

 • vliegtuigen in nood;
 • spoedeisende medische vluchten: bijvoorbeeld voor levensreddende operaties;
 • regeringsvluchten: bijvoorbeeld voor ministers;
 • zakelijke personenvliegtuigen met minder dan 20 stoelen.

Ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport

RTHA wil het huidig aantal bewegingen van 50.000 de komende jaren uitbreiden. De regio adviseerde de minister van IenW over het draagvlak voor deze ambitie. De regio vindt dat de ontwikkeling van de luchthaven plaats moet vinden binnen de bestaande gebruiksruimte. Naar verwachting vraagt RTHA in 2019 een luchthavenbesluit aan. Bij de aanvraag hoort ook een geactualiseerde milieueffectrapportage en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Informatie over het nieuwe luchthavenbesluit verschijnt op de website PlatformParticipatie.nl. Daarna neemt de minister een beslissing over de aanvraag. Voor RTHA zal er in ieder geval voldoende capaciteit moeten blijven voor vluchten van hulpdiensten. Zoals politie- en traumahelikopters.

Lees verder over de laatste ontwikkelingen rond RTHA op de website Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam.

Documenten Regionale luchthavens.

Cookie-instellingen