Veiligheid luchtvaart

Luchtvaart is een hele veilige manier om te reizen. De luchtvaart veilig houden staat voor de Rijksoverheid voorop. Bij belangrijke besluiten over de luchtvaart voert de Rijksoverheid daarom eerst een integrale veiligheidsanalyse uit. In de Nederlandse luchtvaart werken verschillende partijen aan het verder verbeteren van de veiligheid en de beveiliging.

Nul slachtoffers burgerluchtvaart

Nul doden en gewonden door ongevallen in de burgerluchtvaart. Daarnaar streeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dat eindverantwoordelijk is voor de veiligheid van de luchtvaart. Daarom wordt een integrale veiligheidsanalyse uitgevoerd voorafgaand aan elk belangrijk besluit over de luchtvaart.

Verbeterde veiligheid Schiphol

Verschillende partijen werken op Schiphol samen om de veiligheid verder te verbeteren. Ze onderzoeken samen incidenten en nemen maatregelen die veiligheidsrisico’s verkleinen. De luchthaven ontwikkelt daarvoor een integraal veiligheidsmanagementsysteem (IVMS).

In het IVMS werkt Schiphol samen met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), luchtvaartmaatschappijen, tankdiensten en grondafhandelaren. Blijkt het IVMS in de praktijk goed te werken? Dan wil het kabinet het systeem ook invoeren op andere luchthavens. Het systeem gaat verder dan wat op dit moment internationaal verplicht is..

Stappenplan aanpak verbeteren veiligheid Schiphol

Schiphol neemt maatregelen in lijn met de aanbevelingen uit het rapport Veiligheid vliegverkeer Schiphol uit 2017 van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). Zo komt er een extra taxibaan op het viaduct over snelweg A4. Taxiënde vliegtuigen hebben dan meer ruimte in beide richtingen. Dit moet risicovolle situaties voorkomen. Alle maatregelen staan in de Roadmap safety improvement Schiphol van 2018 op de website Integralsafetyschiphol.nl.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering en voortgang van het stappenplan. De ILT publiceert elk jaar een rapport over de veiligheid en duurzaamheid van de luchthaven. Lees verder in de Staat van Schiphol 2018 op de website van de ILT.

Bescherming tegen pandemieën

Luchtvaart is een snelle vorm van mobiliteit waarmee ziektes zich snel over de wereld kunnen verspreiden. Maatregelen die luchtvaartpersoneel beschermen en verdere verspreiding van ziektes tegengaan krijgen blijvend aandacht. De EU-regelgeving maakt het mogelijk voor nationale overheden om de luchtvaartsector te steunen om de gevolgen van het (gedeeltelijk) sluiten van het luchtruim vanwege een pandemie te kunnen dragen.

Beveiliging luchthavens

Door verschillende incidenten komen er steeds meer beveiligingsmaatregelen op luchthavens wereldwijd. De Rijksoverheid werkt met luchthavens en vliegmaatschappijen aan nieuwe technologieën voor de beveiliging.

Sinds 2019 test Schiphol, samen met de Koninklijke Marechaussee, KLM en andere partijen het identificatieplatform Seamless Flow. Reizigers passeren de security en grensbewakingszone via automatische poortjes na eenmalige controle van hun identiteit. Opnieuw een boardingpass of paspoort laten zien hoef niet meer. Hiermee kan de marechaussee zich meer focussen op gerichte controles.

Lees verder over wie verantwoordelijk is voor de beveiliging op luchthavens op Rijksoverheid.nl.

Beveiliging luchtruim

Internationaal wordt samengewerkt om de risico’s van vliegen over conflictgebieden te beheersen. Nederland bekijkt zelf hoe het delen van dreigingsinformatie kan worden verbeterd.

Cybersecurity

Automatisering draagt bij aan betere beveiliging en efficiënte afhandeling van luchtvaartprocessen. De Rijksoverheid gaat eisen stellen aan back-upsystemen en noodplannen van vitale luchtvaartinfrastructuur en luchtvaartsystemen. Dit is nodig om de veiligheid zeker te stellen bij uitval en storingen en om de gevolgen van cyberaanvallen te beperken en voorkomen.

Verkeersleiding en regels voor drones

Er komen nieuwe gebruikers in het luchtruim en op luchthavens. Zoals onbemande vliegtuigen en drones. Deze nieuwe verkeersstromen moeten veilig naast de bestaande vliegtuigen worden geleid. Daarom komen er nieuwe regels voor drones. Zo moeten dronevliegers een examen afleggen over luchtvaartregels en veiligheid. Voor het herkennen en volgen van drones komt er een nieuw verkeersleidingsysteem: U-space.

Door drones ontstaan ook nieuwe risico’s. Zoals het misbruik van drones voor terroristische doeleinden. Daarom laat de Rijksoverheid onderzoek doen naar mogelijkheden om drones op te sporen en uit te schakelen. Bijvoorbeeld met verdedigingsdrones, de zogeheten counterdrones.

Rol Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

De ILT ziet toe op de veiligheid van de burgerluchtvaart. De inspectie bekijkt onder meer of luchthavens of luchtvaartmaatschappijen zich houden aan de (internationale) eisen voor veiligheid. Het Analysebureau luchtvaartvoorvallen van de ILT inventariseert voorvallen uit de Nederlandse luchtvaart. Het doel is hiervan te leren en zo de veiligheid verder te verbeteren. De Rijksoverheid investeert de komende jaren extra in kennis, capaciteit en middelen van de ILT.

Lees verder over de werkzaamheden van de ILT in de luchtvaart op de website van de ILT.

Internationale regels veiligheid luchtvaart

Veel afspraken over de luchtvaart komen internationaal tot stand. Lees verder over de wetten en de regels voor luchtvaartveiligheid op de website van de ILT:
•    wereldwijd: internationale burgerluchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties (ICAO);
•    Europese Unie (EU): Europese agentschap voor de luchtvaartveiligheid (EASA).

Cookie-instellingen