Nederland internationaal goed verbonden

Het is belangrijk voor onze economie dat Nederland goed verbonden is met de rest van de wereld. De Rijksoverheid wil de sleutelpositie van Schiphol in het netwerk van rechtstreekse verbindingen met de rest van de wereld versterken. Lelystad Airport zal vakantievluchten van Schiphol overnemen. Daarnaast wil de Rijksoverheid de internationale verbindingen over het spoor en de weg verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om voor korte afstanden de trein of de bus te nemen in plaats van het vliegtuig. Het Rijk verwacht dat er na de coronacrisis weer een toename van de vraag naar vluchten zal zijn.

Vraag luchtvaart neemt toe

Steeds meer mensen willen vliegen, ook in Nederland. Crises uit het verleden hebben geleerd dat de luchtvaart veerkracht heeft en herstelt. Bij weinig economische groei stijgt het aantal passagiers op Schiphol tot 2030 jaarlijks met gemiddeld 2,1%. Daarna is dat elk jaar 1,5% tot 2050. In een hoog economisch groeiscenario stijgt de groei tot 4,4% in 2030 en 2,1% daarna. Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbureaus Significance en To70 uit 2019.

Bijdrage luchtvaart aan Nederlandse economie

Luchtvaart verbindt Nederland met de rest van de wereld. De groei van de economie stimuleert de luchtvaart en omgekeerd. Regio’s met goede internationale verbindingen groeien economisch harder dan andere. Luchtvaart draagt ook bij aan de internationale concurrentiepositie van Nederland. Een derde van de welvaart verdient Nederland in het buitenland. En de goede bereikbaarheid is voor buitenlandse bedrijven een reden zich hier te vestigen.

Voorwaarden voor groei luchtvaart

De verwachte vraag na de herstelperiode is groter dan de capaciteit van de Nederlandse luchthavens. De luchthavens kunnen zich ook in de toekomst blijven ontwikkelen. Daarvoor geldt wel dat eerst voldaan moet worden aan voorwaarden. Zo moet eerst de hinder voor omwonenden afnemen.

Lees verder over de voorwaarden voor de ontwikkeling van de luchtvaart.

Voorrang voor waardevolle verbindingen

Welke verbindingen zijn het meest waardevol voor Nederland? Dat laat de Rijksoverheid in 2020 onderzoeken. Met de resultaten bepaalt de overheid wat er nodig is voor de internationale bereikbaarheid van en naar Nederland. Dat kunnen verbindingen in de luchtvaart zijn, maar ook via het spoor, de weg of het water. Daarmee volgt het kabinet het advies Luchtvaartbeleid, Een nieuwe aanvliegroute van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) uit 2019.

Trein alternatief voor Europese vluchten

De Rijksoverheid wil internationale treinreizen op korte afstanden aantrekkelijker maken. Bijvoorbeeld door de overstaptijd op Schiphol te verkorten en de vindbaarheid van gecombineerde trein-vliegtickets te verbeteren. Zo ontstaat op Schiphol weer ruimte voor langeafstandsverkeer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt daarvoor samen met KLM, Schiphol, NS en ProRail aan een actieplan. Dit moet treinreizen verbeteren naar:

 • Berlijn
 • Brussel
 • Düsseldorf
 • Frankfurt
 • Londen
 • Parijs

Ongeveer 70% van de vluchten vanaf Schiphol heeft een Europese bestemming. De trein kan in 2030 tussen 1,9 en 3,7 miljoen vliegreizen vervangen tot 800 kilometer. Dan moet de reistijd, frequentie, prijs en comfort wel verbeteren. Dit staat in onderzoek van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) uit 2018.

Meer ruimte voor reizigers Schiphol

In 2018 verwerkte Schiphol 71 miljoen passagiers met bijna 500.000 vliegtuigbewegingen. Bij hetzelfde aantal vluchten, na de Coronacrisis, stijgt dat aantal naar verwachting naar 81,7 miljoen in 2030. Dit komt door de toenemende vraag en de inzet van grotere vliegtuigen. Dit zorgt voor knelpunten op en rond de luchthaven die de Rijksoverheid samen met Schiphol en de luchtvaartsector aanpakt:

Onderzoek luchthaven in zee

Het kabinet doet geen verder onderzoek naar een luchthaven op zee als oplossing voor de capaciteitsproblemen van Schiphol. Het besluit om geen aanvullend onderzoek te starten kan wat betreft het kabinet heroverwogen worden als:

 • het bedrijfsleven aantoont dat de luchtvaart tot en met 2050 kan groeien binnen de klimaatambities en die groei niet lukt binnen het huidige banenstelsel van Schiphol;
 • verbeteren van de gezondheid en de leefomgeving in de gebieden rondom Schiphol niet mogelijk zou zijn;
 • er draagvlak is bij een substantieel deel van de luchtvaartmaatschappijen voor een luchthaven in zee;
 • het bedrijfsleven een deel van de kosten van het onderzoek betaalt.

Ruimte voor luchtvracht

Voor vrachtvliegtuigen is het sinds april 2019 makkelijker om te vertrekken en landen op Schiphol. Ze verliezen niet automatisch hun recht om op bepaalde tijden te vliegen (slots) als een vlucht niet doorgaat. Bijvoorbeeld door slecht weer of pech. Dit regelt IenW met een aparte regel (local rule). Daarmee houden maatschappijen een deel van hun slots. Die kunnen ze later alsnog gebruiken. Zo wil het kabinet de daling van het aantal vrachtvluchten op Schiphol tegengaan.

Minder geluid en uitstoot regionale luchthavens

Regionale luchthavens zoals Eindhoven Airport mogen zich van het kabinet verder ontwikkelen. Dan moeten ze wel eerst aan bepaalde eisen voldoen. Zoals:

 • verplichte integrale veiligheidsanalyse: die maakt duidelijk wat de luchthaven moet doen om de veiligheid te garanderen;
 • minder hinder;
 • geen uitstoot van broeikasgassen op de grond in 2030, bijvoorbeeld door elektrisch taxiën
 • draagvlak bij de omwonenden.

De Rijksoverheid stelt de luchthavenbesluiten vast voor regionale luchthavens van nationale betekenis. Daarin staan de regels voor deze luchthavens..

Nieuwe, efficiëntere indeling luchtruim

Door een nieuwe indeling van het luchtruim neemt de capaciteit de komende jaren toe. Ook zorgt de nieuwe indeling voor minder geluidshinder. Vliegtuigen kunnen sneller hoger vliegen en in glijvlucht stiller dalen. Kortere, efficiënte routes zorgen voor minder uitstoot van CO2 en (ultra)fijnstof.

Lees verder over de herziening van het luchtruim.

Lelystad Airport

Het kabinet wil Lelystad Airport openen. Door de beperkte capaciteit van het huidige luchtruim geldt voor de luchthaven een maximumaantal van 10.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Door de nieuwe indeling van het luchtruim neemt de capaciteit toe. Daardoor kan Lelystad Airport verder groeien tot maximaal 45.000 vliegtuigbewegingen. Volgens het businessplan van de luchthaven bereikt Lelystad Airport dat aantal in 2043.

Lees verder over de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Betere vliegverbindingen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Het kabinet wil de levensstandaard verbeteren voor de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en is verantwoordelijk voor de luchtvaartveiligheid. Daarom investeert de Rijksoverheid in goede vliegverbindingen en de luchthavens van Caribisch Nederland. Voorwaarde is dat het bestuur en de financiële verantwoording op orde is.

Cookie-instellingen