Meten en berekenen van vliegtuiggeluid

Hoe kan het meten het berekenen van vliegtuiggeluid verbeteren? En hoe kunnen inwoners goed worden geïnformeerd over vliegtuiggeluid? Dat onderzoeken kennisinstituten in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). In het najaar van 2019 verschijnen de eerste resultaten. Daarna wordt het onderzoek verder uitgewerkt.

Het onderzoek gaat over alle luchthavens in Nederland met uitzondering van de militaire vliegbases. De eerste tussenresultaten zullen waar mogelijk onderdeel zijn van de Luchtvaartnota 2020-2050.

Onderzoekers RIVM, KNMI en NLR

Het onderzoek naar het meten en berekenen van vliegtuiggeluid wordt uitgevoerd door:

  • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)

Onafhankelijke experts

Een groep van onafhankelijke (inter)nationale deskundigen op het gebied van vliegtuiggeluid en beleving denkt mee met de onderzoekers. In deze groep zitten ook deskundigen die zijn gekozen door vertegenwoordigers van omwonenden van luchthavens.

Participatie en informatie

Omgevingspartijen, zoals bewoners, luchthavens en lokale overheden participeren in het project. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren en al beschikbare informatie uit andere luchtvaartprojecten. Het brede publiek wordt onder meer geïnformeerd via deze website.

Cookie-instellingen