Meten en berekenen van vliegtuiggeluid

Hoe kan het meten het berekenen van vliegtuiggeluid verbeteren? En hoe kunnen inwoners goed worden geïnformeerd over vliegtuiggeluid? Hieraan werken het RIVM met partners in de Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De Programmatische Aanpak van het Meten van Vliegtuiggeluid moet ervoor zorgen dat in de toekomst de manieren waarop informatie over vliegtuiggeluid wordt gemeten en berekend voor iedereen betrouwbaar en herkenbaar zijn. Deze informatie is vervolgens de basis voor beleidskeuzes. De aanpak bestaat uit drie fasen:

  1. Een verkenning
  2. De uitwerking
  3. De realisatie

Eind 2019 verschenen de resultaten uit de eerste fase in de vorm van een verkenningenrapport met aanbevelingen. In 2020 is gestart met de uitwerking van deze aanbevelingen.

Resultaten uitwerkingsfase

De aanpak gaat over alle luchthavens in Nederland met uitzondering van de militaire vliegbases. De eerste resultaten van de uitwerkingsfase zijn opgeleverd. Zo is in juli 2021 de nationale meetstrategie vliegtuiggeluid  gepubliceerd. Deze strategie beschrijft dat vliegtuiggeluid kan worden gemeten voor twee doelen: om de rekenmodellen voor vliegtuiggeluid te verbeteren (validatie) en om burgers informatie te geven over het vliegtuiggeluid in hun omgeving. De nationale meetstrategie geeft handvatten om de meetsystemen consistent in te richten voor elk van beide doelen.

Verder is een aparte website over vliegtuiggeluid ontwikkeld: www.vliegtuiggeluid.nl. Deze website biedt toegankelijke informatie over vliegtuiggeluid, bijvoorbeeld op het gebied van de regelgeving, het meten van vliegtuiggeluid en het berekenen hiervan.

Eind 2021 worden ook de resultaten van het landelijk hinderonderzoek luchtvaart verwacht dat is uitgevoerd in het kader van de programmatische aanpak. Volgende stappen zijn onder meer het regionaal uitwerken van de nationale meetstrategie en de aanpak ontwikkelen om de rekenmodellen te valideren met metingen. Daarna kan de ontwikkelde kennis structureel worden toegepast in de realisatiefase.

Uitvoering belegd bij RIVM en partners

Het onderzoek naar het meten en berekenen van vliegtuiggeluid wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM wordt hierbij ondersteund door kennispartners zoals:

  • Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)
  • Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
  • Adviesbureau To70

Onafhankelijke experts

Een groep van onafhankelijke (inter)nationale deskundigen op het gebied van vliegtuiggeluid en beleving heeft in de verkenningsfase meegedacht met de onderzoekers. Ook voor de uitwerkingsfase is een begeleidingsgroep van experts samengesteld. In deze groep zullen opnieuw deskundigen zitten die zijn voorgedragen door vertegenwoordigers van omwonenden van luchthavens.

Informatie aan belanghebbenden

Omgevingspartijen, zoals bewoners, luchthavens en lokale overheden worden periodiek geïnformeerd over de Programmatische Aanpak Meten Vliegtuiggeluid. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren, of worden gerichte informatie-events als een webinar georganiseerd. Het brede publiek wordt onder meer geïnformeerd via deze website.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.