Lelystad Airport

Lelystad Airport is aangemerkt als vakantieluchthaven, daardoor ontstaat op Schiphol ruimte voor vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Het (inter)continentale netwerk is direct en indirect belangrijk voor de Nederlandse economie. De opening van Lelystad Airport moet zorgvuldig plaatsvinden. Die zorgvuldigheid bepaalt het tempo.

Direct naar...

Opgave

Uitgangspunt is op Lelystad Airport prioriteit te verlenen aan verkeer dat afkomstig is van Schiphol. Daardoor ontstaat op Schiphol ruimte voor vluchten die de hubfunctie van de luchthaven maximaal ondersteunen.

Op Lelystad Airport gaat geen vrachtverkeer vliegen, daarvoor is de luchthaven ook niet geschikt. Lelystad Airport heeft één start- en landingsbaan. De baan zal van 6.00 tot 23.00 uur worden gebruikt en alleen onder strikte voorwaarden tot 24.00 uur. Bijvoorbeeld als de laatste vlucht vertraging oploopt door weersomstandigheden. De voorwaarden hiervoor zijn in het Luchthavenbesluit aangescherpt. In de nacht wordt dus niet gevlogen.

Het aantal starts en landingen op Lelystad Airport groeit geleidelijk naar maximaal 45.000 per jaar. Dit is vastgelegd in het Luchthavenbesluit. Deze groei is alleen toegestaan na het vergroten van de luchtruimcapaciteit én het wegnemen van de belemmeringen waardoor vliegtuigen standaard zoveel mogelijk ongehinderd kunnen doorklimmen. Dit moet de luchtruimherziening regelen. De luchthaven handelt in 2023 maximaal 10.000 vliegbewegingen af. Dit wordt vastgelegd, in een ministeriële regeling.

Meedoen

Het kabinet zet zich in om de hinder van het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in overleg met bewoners, maatschappelijke organisaties, luchtruimgebruikers en andere belanghebbenden.

Het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport wordt aangepast vanwege de actualisatie van de milieueffectrapportage (MER) in 2018. Tot en met 21 februari 2019 kon iedereen met een zienswijze reageren op de MER en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenbesluit. In de nota van antwoord van 2 juli 2019 reageert de minister op alle zienswijzen en geeft zij een overzicht van de verbeteringen die zijn doorgevoerd op basis van inbreng van de omgeving sinds het najaar van 2017. Na de afronding van de zogeheten voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer stuurt het kabinet het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State. Daarna wijzigt het kabinet het Luchthavenbesluit.

Herziening luchtruim

Vliegtuigen moeten sneller hoger vliegen, met minder hinder voor bewoners en het milieu. Daarom werkt IenW samen met belanghebbenden aan de herziening van het luchtruim. In het startbesluit luchtruimherziening (18 april 2019) staan verbeterstappen waardoor vliegtuigen zoveel mogelijk ongehinderd kunnen doorklimmen op de aansluitroutes van Lelystad Airport. Deze worden al vóór 2023 doorgevoerd. Hiermee komt een einde aan de ‘laagvliegroutes’.

Inregelperiode

Op 7 november 2019 is de inregelperiode van start gegaan. Vanaf dat moment zijn de luchtruimstructuur, routes en procedures aangepast aan de toekomstige situatie. Ook is er lokale luchtverkeersleiding op de luchthaven actief. Deze inregelperiode is noodzakelijk om een veilige transitie mogelijk te maken en is bedoeld om zowel de luchtverkeersleiding als de bestaande gebruikers van de luchthaven ervaringen te laten opdoen met de wijzigingen in procedures en systemen. Tijdens deze inregelperiode is de luchthaven nog niet open voor handelsverkeer.

Na de opening

Vanaf de opening van Lelystad Airport monitort en evalueert de overheid de effecten van het vliegverkeer in Flevoland en omliggende provincies. Hiervoor is een monitorings- en evaluatieprogramma ontwikkeld.

Beslissen en besluiten

Wijziging luchthavenbesluit

IenW past het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport aan vanwege de actualisatie van de MER in 2018. Ook legt IenW in het Luchthavenbesluit vast dat op Lelystad Airport uiteindelijk maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar mogen plaatsvinden. Na de zienswijzeprocedure en afronding van de zogeheten voorhangprocedure in de Tweede en Eerste Kamer gaat het ontwerpbesluit voor advies naar de Raad van State. Daarna neemt het kabinet een definitief besluit.

Selectiviteit

Het netwerkverkeer op Schiphol is essentieel voor de economisch waardevolle functie van de nationale luchthaven als belangrijk knooppunt in Europa. Het kabinet hecht eraan de beschikbare capaciteit in te zetten om de knooppuntfunctie van Schiphol maximaal te ondersteunen. Door de niet-netwerkgebonden (vakantie)vluchten van Lelystad Airport te laten vliegen ontstaat op Schiphol ruimte voor vluchten die het (inter)continentale netwerk versterken. Een mogelijk instrument daarvoor en voor de borging van de primaire functie van Lelystad Airport als overloopluchthaven van Schiphol is de verkeersverdelingsregel ontwikkeld. Hiermee kan capaciteit op Schiphol worden vrijgespeeld. Die kan vervolgens worden ingezet voor vluchten die bijdragen aan verdere versterking van de netwerkkwaliteit op de nationale luchthaven.

De instrumenten voor dit selectiviteitsbeleid moeten passen binnen een strikt kader van EU-regels die toezien op onder andere non-discriminatie, proportionaliteit en vrije markttoegang. Het ministerie onderzoekt binnen deze context ook of bij de toewijzing van starts en landingen (slots) rekening kan worden gehouden met netwerkkwaliteit en/of duurzaamheid.

4. Beschermen natuurgebieden

In de actualisatie van het MER 2018 is onderzoek gedaan naar de effecten voor de natuur. De depositieberekeningen worden geactualiseerd in verband met het vervallen van het PAS. In een passende beoordeling zal Lelystad Airport, conform het besluit van het Ministerie van LNV op verzoeken tot handhaving, een vergunningaanvraag doen in het kader van de Wet natuurbescherming.

 

Documenten

Ga naar de overzichtspagina van documenten over Lelystad Airport.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.