Aanpak CO2-uitstoot luchtvaart

De luchtvaart moet zuiniger, schoner en stiller. Dit zorgt voor minder uitstoot van broeikasgas CO2. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) stimuleert daarom het verduurzamen van de luchtvaart.

Gevolgen uitstoot broeikasgassen

Vliegtuigen worden steeds zuiniger. Toch neemt wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart toe omdat mensen steeds meer vliegen. Bij de verbranding van vliegtuigbrandstof kerosine komt CO2 vrij. IenW neemt hiertegen maatregelen in Nederland en samen met andere landen. Lees verder over het klimaatbeleid voor de luchtvaart in de Kamerbrief van 27 maart 2019.
 

Nationale maatregelen CO2 luchtvaart

 • Biokerosine en synthetische kerosine

  In 2030 moet minimaal 14% van de brandstof voor de luchtvaart vanuit Nederland duurzaam zijn. Dit kan bijvoorbeeld met biokerosine gemaakt van afval uit de voedingsmiddelenindustrie. Zoals gebruikt frituurvet. Ook synthetische kerosine zorgt voor minder uitstoot. Daarbij worden bijvoorbeeld rookgassen van de industrie weer omgezet in brandstof. IenW wil dat de Nederlandse luchtvaart in 2050 alleen nog duurzame brandstoffen gebruikt.

 • Elektrisch vliegen

  Nederland wil koploper worden met elektrisch vliegen. Alle korteafstandsvluchten vanuit Nederland tot ongeveer 500 kilometer moeten in 2050 volledig elektrisch zijn.

 • Geen uitstoot luchthavens

  In 2030 mogen grondgebonden luchtvaartactiviteiten geen CO2 meer uitstoten. Vervoer van passagiers, bagage en vracht op luchthavens gaat dan alleen nog elektrisch.

 • Klimaatvriendelijk reizen stimuleren

  Er komt informatie voor reizigers en werkgevers hoe ze hun klimaatvoetafdruk kunnen verkleinen. Dit staat in het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart van 27 maart 2019.
   

Europese maatregelen CO2 luchtvaart

 • Europees emissiehandelssysteem EU ETS

  Vluchten tussen Europese bestemmingen vallen onder het Europese emissiehandelssysteem EU ETS. Daarmee kunnen grote energieverbruikers, zoals vliegmaatschappijen, handelen in emissierechten. Wie minder uitstoot, kan rechten verkopen. Dit beloont energiezuinig gedrag. Lees verder over de verplichtingen van EU ETS op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

 • Vliegbelasting tegen CO2-uitstoot

  Nederland wil samen met andere landen een Europese vliegbelasting invoeren. Lukt dit niet? Dan voert Nederland in 2021 zelf een vliegbelasting in van € 7 per vertrekkende passagier. Transferpassagiers betalen geen vliegbelasting. Ook komt er een vliegbelasting voor vertrekkende vrachtvliegtuigen. Lawaaiige vliegtuigen betalen meer dan stille vliegtuigen. Lees verder in de documenten over de Wet vliegbelasting van 14 mei 2019.
   

Mondiale maatregelen CO2 luchtvaart

 • CO2 compensatie- en reductiesysteem (CORSIA)

  Vanaf 2021 mag de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door de luchtvaart niet meer groeien. Nederland en 190 andere landen maakten daarom afspraken die de uitstoot en handel in CO2 regelen. Dit compensatie- en reductiesysteem voor internationale luchtvaart (CORSIA) is nu nog vrijwillig voor landen maar vanaf 2027 verplicht. Lees verder over de verplichtingen van CORSIA op de website van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

 • Strengere normen uitstoot vliegtuigen

  Sinds 2017 geldt er een wereldwijde CO2-standaard voor vliegtuigen. Dit is een norm waaraan vliegtuigen moeten voldoen om gecertificeerd te worden. Deze norm geldt voor nieuwe modellen vanaf 2020 en voor bestaande modellen vanaf 2023. Vliegtuigen die niet aan de norm voldoen, mogen vanaf 2028 niet meer worden gemaakt. Dit is afgesproken in de VN-organisatie voor de internationale burgerluchtvaart (ICAO) waar Nederland deel van uitmaakt.

  Verder lezen in de Kamerbrief Klimaatbeleid voor luchtvaart en het Ontwerpakkoord Duurzame Luchtvaart van 27 maart 2019. Verdere keuzes maakt IenW in de Luchtvaartnota 2020-2050 (eind 2019).

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.