Opbrengst luchtvaartgesprekken

IenW vond het belangrijk dat iedereen, dus ook mensen die niet bij de gesprekken konden zijn, issues en dilemma’s konden inbrengen via deze website. Via deze pagina kon iedereen reageren op de opbrengst van de luchtvaartgesprekken. In een reactie kon worden aangeven of de onderwerpen volledig en juist zijn weergegeven.

Voorlopige opbrengst luchtvaartgesprekken

Tijdens de luchtvaartgesprekken is een veelheid aan belangen en issues opgehaald. De opbrengst van de luchtvaartgesprekken is door het onafhankelijke bureau WesselinkvanZijst verwerkt in een voorlopige rapportage. Als alle reacties van de online reactieronde zorgvuldig zijn bekeken en verwerkt publiceert IenW de definitieve analyse.