Denk mee over zones voor drones

Om het vliegen met drones veilig te houden gelden vanaf 1 juli 2020 nieuwe Europese regels voor drones. Een aantal onderdelen van de nieuwe regelgeving kunnen landen zelf invullen.  Zoals het bepalen van vliegzones voor drones. Maakt u gebruik van drones in uw werk of hobby? Bent u bezig met het testen van nieuwe toepassingen voor drones? Of heeft u een mening over het gebruik van drones? Dan komt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat graag met u in contact om uw kennis, ideeën en behoeften op te halen. Daarover gaat het participatieproces zones voor drones. Uw inbreng neemt minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW mee bij het bepalen van de vliegzones voor drones. 

Zones voor drones 

De nieuwe Europese regels geven iedere lidstaat ruimte voor het bepalen van zones waar drones mogen vliegen. Nederland kan zelf bepalen waar strenge regels- of waar soepelere regels gelden. Bijvoorbeeld gebieden waar het verboden is om met een drone te vliegen vanwege privacy of het milieu. Of zones waar juist minder strenge regels gelden. Om bijvoorbeeld testen en experimenteren mogelijk te maken. Wij zoeken mensen die met ons willen meedenken over drone-zones.

Doel en kaders participatie

Het doel van het participatieproces is erop gericht om uw kennis, ideeën en behoeften op te halen. Uw mening en ideeën zijn belangrijk. Uw inbreng neemt Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW mee in de overweging bij de zones. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW en staatssecretaris Barbara Visser van Defensie bepalen uiteindelijk samen waar de vliegzones voor drones komen.

Tijdens de participatieronde gaat IenW u niet raadplegen over:

  • Militaire laagvlieggebieden
  • Bestaande modelvliegterreinen
  • Het gecontroleerde luchtruim boven luchthavens
  • Vitale infrastructuur (bijvoorbeeld gebouwen en industriegebieden)
  • Gebouwen van de regering en/of het koninklijk huis

Meedenken tijdens één van de twee bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn in de regio Utrecht op dinsdag 21 januari of vrijdag 24 januari van 13.00 tot 17.00 uur. Aanmelden kan tot 3 januari 2020 via IenW-luchtvaart@minienw.nl. Hoe IenW omgaat met uw persoonsgegevens leest u in de privacyverklaring. Bij veel belangstelling worden deelnemers geselecteerd door IenW. Vermeld in uw aanmelding het volgende:

  • Datum van de bijeenkomst waarop u graag aanwezig wilt zijn, 21 januari of 24 januari

  • Uw organisatie (indien u namens een organisatie wilt deelnemen)

  • Uw naam en emailadres

  • Uw telefoonnummer (optioneel)

  • Korte motivatie waarom u graag meedoet aan de bijeenkomst.

Uiterlijk 11 januari ontvangt u een bevestiging van uw deelname.

Reageren op voor- en nadelen van drones 

Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan het participatieproces, organiseert het ministerie van IenW naast twee meedenkbijeenkomsten ook online participatiemogeljkheden.

Via onderstaande pagina's kon iedereen tot en met 17 januari 2020 reageren op de voor- en nadelen van drones:

Reageren op opbrengst van de bijeenkomsten en online participatie

U kunt reageren op de opbrengst. Hebben we alles opgehaald of mist u nog een behoefte of een idee? Uw reactie kunt u geven op deze website van 7 februari tot en met 6 maart 2020.

Tijdslijn participatieproces

Bekijk hier de stappen van het participatieproces in een tijdslijn.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

IenW verwerkt die persoonsgegevens die u aan IenW verstrekt tijdens het participatieproces.

Extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens.