Zienswijzen op Luchtvaartnota online

28-09-2020 909 keer bekeken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag de zienswijzen die zijn binnen gekomen op de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd.

Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de ingediende zienswijzen van individuele burgers niet online gezet. In de nota van antwoord worden alle binnengekomen zienswijzen (ook van individuele burgers) beantwoord. De zienswijzen zijn te vinden op deze pagina

Cookie-instellingen