Nota van Antwoord onderwerpen plan-MER nieuwe indeling luchtruim

19-12-2019 819 keer bekeken

Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 zijn 180 zienswijzen ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van het programma Luchtruimherziening.

De Nota van Antwoord geeft indieners antwoord op hun zienswijzen en reageert op het advies van de Commissie m.e.r.. Lees verder in de Voortgangsbrief project Luchtruimherziening van 19 december 2019 van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie.

Cookie-instellingen