Draagvlak verduurzamen luchtvaart groeit

18-11-2019 630 keer bekeken

De steun van Nederlanders voor maatregelen om luchtvaart duurzamer te maken is groot. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Meer mensen zijn voor het ontwikkelen van stillere en schonere vliegtuigen en het duurder maken van vluchten met vervuilende of lawaaiige vliegtuigen. De bereidheid bij vliegreizigers om zelf ook daadwerkelijk minder of minder ver te gaan vliegen, is iets gedaald.

Draagvlak luchtvaart onveranderd

Het draagvlak onder Nederlanders voor luchtvaart is vrijwel onveranderd sinds het vorige onderzoek van Motivaction onder Nederlanders uit 2018. Een ruime meerderheid (81%) is positief over luchtvaart. Dit blijkt uit het nieuwe draagvlakonderzoek door Motivaction van 18 november 2019.

Van ruim een derde van de ondervraagden (35%) mag de luchtvaart verder groeien, terwijl bijna een kwart (24%) tegen is. Een op de drie (31%) vindt dat het aantal vluchten gelijk moet blijven en 11% van de Nederlanders heeft er geen mening over. Ook deze verdeeldheid is vergelijkbaar met het draagvlakonderzoek door Motivaction van 2018.

Veiligheid belangrijkste waarde

Nederlanders vinden, net als 2018, veiligheid de belangrijkste waarde voor de luchtvaart. Gevolgd door milieu, natuur en landschap. Daarna volgen geluidshinder, economie en werkgelegenheid. Luchtverontreiniging is de minst geaccepteerde vorm van overlast, gevolgd door geluidsoverlast.

Verdeling groei over luchthavens

Nederlanders zijn verdeeld of een groei van kleinere luchthavens of van Schiphol zou moeten  komen. Er bestaat een lichte voorkeur voor het eerste scenario. 35% is positief over groei van kleinere luchthavens zonder verandering op Schiphol, 24% is negatief. Een vijfde (22%) is positief over groei van alleen Schiphol, 31% negatief.

Verplaatsen vluchten Schiphol

Het draagvlak voor het verplaatsen van vluchten van Schiphol naar kleinere luchthavens is niet veranderd. 39% steunt dit nog steeds, terwijl een vijfde dit afwijst. Het verplaatsen of uitbreiden van Schiphol naar een vliegveld in de Noordzee is iets minder populair geworden. In 2018 was 42% van de ondervraagde Nederlanders positief hierover, in 2019 39%.

Stillere, minder vervuilende vliegtuigen

Brede steun is er voor het verduurzamen van de luchtvaart. 83% steunt het ontwikkelen van stillere en zuinigere vliegtuigen. Net iets meer dan in 2018. 61% is positief over het duurder maken van vluchten met vervuilende of lawaaiige vliegtuigen. In 2018 was nog 52% voorstander.

Ook willen meer mensen dat de trein aantrekkelijker wordt als alternatief voor korte vliegafstanden. In 2018 was 72% van alle Nederlanders positief over deze maatregel, in 2019 is dat 78%. Vergeleken met vorig jaar denken meer Nederlanders die weleens vliegen zelf te kunnen bijdragen aan het beperken van de nadelen van luchtvaart. Dit is een stijging van 38% naar 45%.

Tegelijkertijd is de bereidheid om minder vaak te vliegen afgenomen: in 2018 zei 27% ‘nee’ tegen minder vaak vliegen en in 2019 is dit aantal gestegen naar 33%. Ook de bereidheid om minder verre vluchten te maken is afgenomen. In 2018 wilde nog 40% van de ondervraagde Nederlanders minder vaak een vliegreis maken naar een bestemming buiten Europa en in 2019 is dit gedaald tot 37%.

Verder lezen in het onderzoek Luchtvaart in Nederland van 18 november 2019 door Motivaction.

 

Cookie-instellingen