Start inspraak plan-milieueffectrapportage (plan-MER) programma luchtruimherziening

September 10, 2019 463 keer bekeken

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de herziening van het Nederlandse luchtruim? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Van 10 september tot en met 7 oktober 2019 kan iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven.

Zelf een zienswijze indienen over NRD

Wilt u uw mening geven over de NRD? Dan kunt u tussen 10 september en 7 oktober een zienswijze indienen op de website PlatformParticipatie.nl.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) leest alle zienswijzen. In een nota van antwoord beschrijft IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt IenW voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor het programma Luchtruimherziening.

Lees verder over de procedure over herziening van het luchtruim en op de pagina Herziening luchtruim.

 

Cookie settings