Participatie monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport

April 29, 2019 920 keer bekeken

Wat zijn de effecten van Lelystad Airport in de praktijk als de luchthaven straks open is voor commercieel vliegverkeer? Hiervoor ontwikkelt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een monitoring- en evaluatieprogramma. Burgers en overheden uit 6 provincies denken mee over de opzet.

Participatie burgers en provincies

Burgers en lokale overheden praten mee over de opzet en inhoud van het monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport. In totaal zijn er 4 bijeenkomsten met burgers en 6 overleggen met de provincies. De bijeenkomsten met burgers zijn:

  • 20 april (voor Noord-Holland en Friesland) in Hoorn;
  • 4 mei (voor Drenthe en Overijssel) in Zwolle;
  • 18 mei (voor Gelderland) in Apeldoorn;
  • 25 mei 2019 (voor Flevoland) in Lelystad.

Adviesbureau Awareness organiseert de bijeenkomsten in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.

Thema’s

Thema's die in het programma aan bod komen zijn bijvoorbeeld:

  • vliegtuiggeluid
  • beleving gezondheid en hinder
  • uitstoot ultrafijnstof
  • vogels

Uitkomsten monitoring en evaluatie

De resultaten van participatie met burgers bespreekt IenW met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en belangenorganisaties. De uitkomsten hiervan vormen input voor het vormgeven van het programma. De opzet daarvan is in handen van onderzoeksinstituut RIVM. De resultaten zijn naar verwachting bekend na de zomer van 2019, waarna besluitvorming hierover door de minister plaatsvindt.

Lees verder over monitoren en evalueren Lelystad Airport.