Van Nieuwenhuizen maakt stappen proces Schiphol bekend

March 27, 2019 298 keer bekeken

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag de stappen bekend gemaakt die zij de komende tijd zet in het kader van de besluitvorming over Schiphol.

De minister brengt een Luchthavenverkeersbesluit voor de huidige situatie met 500.000 toegestane vliegbewegingen op Schiphol in procedure. Dit is nodig om het normen- en handhavingsstelsel voor de afhandeling van het verkeer op Schiphol wettelijk te verankeren. Tegelijkertijd werkt de minister aan een Luchthavenverkeersbesluit voor Schiphol voor de periode na 2020. In het proces staat voorop dat er op Schiphol nu en in de toekomst aantoonbaar veilig gevlogen wordt.

De minister heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat ze zo snel mogelijk een juridische verankering wil van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel. Het stelsel bevat regels voor de afhandeling van het verkeer op Schiphol op een manier die de minste hinder oplevert voor de omgeving en voor het maximaal aantal bewegingen per jaar en in de nacht. In de praktijk wordt al op basis van het nieuwe stelsel gevlogen. Verankering in de wet door middel van een nieuw Luchthavenverkeersbesluit zorgt er voor dat de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport op basis van de nieuwe regels kan handhaven.

Parallel werkt de minister aan een wijziging van de regelgeving die het kader moet bieden voor de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Voor de zomer zal het kabinet een standpunt innemen naar aanleiding van het verslag van de voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol en de gesprekken die de minister daarover de afgelopen tijd met de betrokken partijen heeft gevoerd. In het kabinetsstandpunt wordt ook aangegeven op welke manier de omgeving bij het proces wordt betrokken.

De minister heeft Schiphol verzocht zo snel mogelijk gevalideerde MER-berekeningen te leveren voor het luchthavenbesluit voor de huidige situatie van 500.000 vliegtuigbewegingen. Daarnaast is Schiphol gevraagd in kaart te brengen wat de milieu-effecten zijn bij een verdere ontwikkeling van Schiphol na 2020. Dit laatste is nodig voor de besluitvorming over de toekomst van Schiphol op de middellange termijn.

In de Kamerbrief wordt beschreven hoe er voor wordt gezorgd dat er nu en in de toekomst veilig kan worden gevlogen op Schiphol. Naar aanleiding van het OVV-rapport uit 2017 heeft de sector de “Roadmap safety improvement Schiphol” opgesteld met maatregelen om de veiligheid op Schiphol te verbeteren. De minister evalueert of de aanbevelingen goed worden opgepakt en onderzoekt of een verdere ontwikkeling van Schiphol in de komende jaren aantoonbaar veilig kan plaatsvinden.