Start inspraak plan-milieueffectrapportage (plan-MER) Luchtvaartnota 2020-2050

20-03-2019 673 keer bekeken

Welke onderwerpen komen aan bod in de plan-MER over de nieuwe Luchtvaartnota? Daarover gaat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De plan-MER beschrijft de gevolgen van het nieuwe luchtvaartbeleid. Van 20 maart tot en met 16 april 2019 kan iedereen hierover zijn mening (zienswijze) geven.

Zelf zienswijze indienen over NRD

Wilt u uw mening geven over de NRD? Dan kunt u tussen 20 maart tot en met 16 april een zienswijze indienen op de website PlatformParticipatie.nl. IenW vraagt specifiek uw mening over deze 3 onderwerpen in de NRD:

  1. denkrichtingen Luchtvaartnota: veiligheid als basis en daarbovenop leefomgeving, klimaat, economie ;
  2. toetskader: criteria waarop de mer toetst;
  3. participatie en procedure: inspraak en de stappen tot het besluit over de Luchtvaartnota.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) leest alle zienswijzen. In een nota van antwoord beschrijft IenW wat er met de zienswijzen gebeurt. De opbrengst gebruikt IenW voor het proces van de plan-MER die input oplevert voor de Luchtvaartnota 2020-2050 die in de tweede helft van 2019 verschijnt.

Lees verder in de Leeswijzer bij Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Luchtvaartnota 2020-2050.