Quickscan luchthaven in zee

08-02-2019 243 keer bekeken

Wat zijn de mogelijke maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van Schiphol naar de Noordzee?

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert over de resultaten van de quickscan luchthaven in zee. De quickscan is uitgevoerd naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer en in voorbereiding op de luchtvaartnota 2020-2050. De quickscan bestaat uit een literatuurstudie en een actualisatie van bestaande kennis. Veel van deze kennis over een vliegveld in zee komt uit onderzoeken uit de periode 1997-2003.