Reageren op luchtvaartgesprekken

20-12-2018 666 keer bekeken

Hoe denken Nederlanders over luchtvaart? Welke wensen zijn er en welke zorgen leven er? Daarover gingen de zogeheten luchtvaartgesprekken die IenW in oktober en november 2018 hield op 9 plekken in Nederland.

Tot 31 januari 2019 kunt u nog reageren op de voorlopige analyse van de gesprekken.

Agenda voor toekomstig beleid

De opbrengst van de gesprekken, samen met onderzoeken en andere bijdragen, gebruikt IenW voor de Luchtvaartnota 2020-2050. De thema’s uit de Bloemlezing Verkenning luchtvaart in Nederland 2050 vormen daarvoor de agenda. Het moet volgens minister Nieuwenhuizen (IenW) zorgen voor een nieuwe balans tussen de publieke belangen. ‘Ik voel mij namelijk verantwoordelijk om, ook voor toekomstige generaties, de lusten en lasten van de luchtvaart in evenwicht met elkaar te brengen.’

Luchtvaartgesprekken

Bij de luchtvaartgesprekken waren inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, luchtruimgebruikers (kleine luchtvaart) en overheden aanwezig. Zij spraken over onderwerpen als economie, gezondheid, geluid, klimaat, milieu en veiligheid.

Breed participatietraject

De luchtvaartgesprekken zijn onderdeel van een breed participatietraject van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Andere onderdelen van dit traject zijn te vinden op de pagina Doe mee. Wat er gebeurt totdat het kabinet beslist over de nota staat in de Kamerbrief Opbrengst verkenningsfase Luchtvaartnota (2020-2050).